Pravidla Motocyklového slalomu Gymkhana

Motoslalom.cz 11.4.2012

fotka

O jízdách zručnosti a motocyklovém slalomu Moto Gymkhana jsme již psali v samostatném článku, ovšem za zveřejnění určitě stojí i pravidla této disciplíny. Podívejte se, na rozdíly mezi japonským a americkým stylem, barevným rozlišením kuželů i další zajímavosti...

Trať

Ve způsobu vytyčení tratě jsou patrné rozdíly mezi tzv. Japonským a americkým stylem. Japonská pravidla využívají barevného označení kuželů a kužely jsou na trati rozmístěny s většími rozestupy. Jezdec tak má relativní volnost pohybu po trati a tempo jízdy je rychlejší než u amerického stylu. Americký styl využívá striktně ohraničené, zpravidla velmi úzké a složité koridory vytyčené z vysokých jednobarevných velmi hustě osazených kuželů, ve kterých se s přesností na centimetry velmi svižně avšak s neuvěřitelnou lehkostí pohybují třímetrákové obludy řízené uniformovanými policisty v kokosce a košilce s krátkým rukávem. V Evropě se organizátoři zcela jednoznačně přiklání k japonskému stylu a japonským pravidlům o kterých se dočtete dále. Trať je obvykle poměrně složitá a přesné rozmístění kuželů a překážek je známé až v den soutěže. Celá trať by měla být vyvážená aby měli stejnou šanci jak slabé lehké motocykly (např. skútry), stejně jako velké a výkonné motocykly. Lehká a obratná motorka zajede rychleji náročné technické pasáže, výkonný stroj bude logicky rychlejší na rovinkách kde dokáže lépe akcelerovat. Trať může být uzpůsobena i pro jednu kategorii motocyklů (např. USA). Celá trať se skládá z jednotlivých jízdních prvků a jejich kombinací.

Měření času

Na trati je vždy určeno místo startu a cíle. Měření času začíná na signál hlavního rozhodčího. Po ujetí trasy jezdec musí zastavit v přesně ohraničeném místě (obvykle obdélník). Pokud po zastavení motocykl nebo jezdec přesahuje vymezený prostor je načítána penalizace. Mnoho jezdců zapomíná při tréninku na zastavení na přesnost a při soutěži ztrácí drahé sekundy. Měření časů musí být po celou dobu soutěže prováděno stejným způsobem (stopky, fotobuňka). Provádí jej stále jedna osoba (hlavní rozhodčí). V blízkosti trati jsou přítomni traťový rozhodčí kteří zaznamenávají penalizace. Pokud se jede více soutěžních kol je soutěžícímu započítáván zpravidla nejlepší čas.

Kužely a značení

Jak již bylo zmíněno, trať je vytyčena barevnými kužely. Aby se jezdci na trati lépe orientovali každá barva odpovídá jejich specifickému významu. Význam barev je následující:

Modrý kužel „Levý“ - Jezdec objíždí kužel zprava – (kužel je po levé straně motocyklu). Využívá se při slalomu vytyčení zatáček a při otočkách do cca 200° (např. osmička)

Červený kužel „Pravý“ - Jezdec objíždí kužel zleva – (kužel je po pravé straně motocyklu). Využívá se obdobně jako modrý kužel.

Modro - žlutý kužel - Jezdec provádí otočku kolem kužele zprava - (kužel je po levé straně motocyklu). Využívá se při otočkách nad cca 200°

Červeno - žlutý kužel - Jezdec provádí otočku kolem kužele zleva - (kužel je po pravé straně motocyklu). Využívá se obdobně jako Modro - žlutý kužel

Žlutý kužel - Používá se pro speciální figury (brána, zrcadlo), nebo k dalšímu či doplňujícímu vytyčení trasy.

Figury

Jednotlivé figury můžeme považovat buď za samostatné úkony, (např. při tréninku) nebo za dílčí úseky celé trati. Profesionální sportovci v praxi jezdí jednotlivé figury a jejich menší či větší skupiny i opakovaně a samozřejmě ve správném pořadí a na čas. Figury používané v moto gymkhaně jsou následující:

Osmička - Základní figura. Je nejdůležitější, nejpopulárnější a je nejvíce spojena s podstatou gymkhany. Její zvládnutí by mělo být podmínkou při získávání řidičského průkazu. Její trénink lze doporučit všem, kteří chtějí zlepšit své dovednosti a cit pro motocykl. K tréninku vám postačí pouze dva kužely. Můžete zkoušet měnit mezery mezi kužely a využívat tak krom citu v náklonu i dynamiku jízdy. Tato figura může být provedena velmi efektně.

Jednoduchý slalom (rovný slalom) - Další důležitá figura gymkhany, která se stejně jako osmička provádí při zkouškách na motocykl. Odstup kuželů může být různý. Tím lze docílit různé náročnosti a rychlosti průjezdu. Při tomto úkonu s větším odstupem kuželů lze s úspěchem praktikovat tzv. protisměrné řízení (counter steering). Tato technika vám díky rychlé změně směru může na silnici zachránit život.

Slalom „cikcak“ (posunutý slalom) - Jeden ze složitějších prvků. Opět lze rozmístěním kuželů docílit různé obtížnosti. Pokud se projíždí ve vyšší rychlosti motocykl se dostává do limitních situací na hranici přilnavosti pneumatik, což činí tento úkon velmi efektním a složitým.

Otočka (rotace) - Jeden z nejtěžších prvků gymkhany. Pro správné zvládnutí je vyžadována dokonalá koordinace rovnováhy a citu na náklon brzdy a plyn. Zvláště efektní a náročný je tento prvek na velkých a těžkých strojích. Pokud bude chtít pořadatel zvýhodnit malé a lehké motocykly před velkými silnými a těžkými stroji bude na trati několik otoček o více než 270° jako protiklad k rovným úsekům.

Zrcadlo (mirror) - Dráha jezdce vyžaduje správnou volbu stopy aby došlo ke kontaktu předního kola nebo přejetí pomyslné spojnice mezi dvěma žlutými kužely. Pořadatel akce většinou kreslí na vozovku čáru jako spojnici kuželů, aby nebyl pochyb o jejím přejetí. Existují dva typy zrcadel: S provedením smyčky (viz obrázek) a bez. Nebo tzv. šípové dvouzrcadlo.

Brána (Gate) - Prvek podobný otočce o 180°okolo kužele ovšem s větší volností volby stopy pro jezdce. V závislosti na šířce mezery mezi kužely může být obtížné odhadnout správnou stopu při otočce aby se jezdec přesně trefil zpět do brány. Standardní vzdálenost mezi kužely je jen o málo větší než šířka motocyklu!

Chyby a penalizace

Chyby jsou trestány jako trestný čas přičítaný k času jezdce, nebo mohou být kvalifikovány jako diskvalifikace. Pravidla každé soutěže stanoví jaký trestný čas se za chyby přičítá (obvykle 1s) a kdy hrozí diskvalifikace. Popis chyb musí být jasný a jejich naplnění zřejmé aby nedocházelo k pochybnostem při hodnocení jezdce. Trestný čas se používá většinou při použití opory nohou na trati (došlápnutí), nebo při vynechání převržení či zřetelném odsunutí kužele. Diskvalifikace hrozí za nevhodné chování a celkový zmatek jezdce na trati. Zajímavostí je, že většinou není počítán trestný čas při pádu stroje, předpokládá se že časová ztráta a fyzická námaha při zvedání stroje je pro jezdce dostatečným trestem za neopatrnou jízdu.

Penalizované chyby jsou tyto:

• Došlápnutí a opora nohy. To neplatí pro smýkání podrážky jako „pojistka“ v zatáčce (supermoto), a při došlápnutí při zastavení na konci trati.v

• Zřetelný pohyb, posun nebo převrácení kužele,

• Změna směru jízdy (nedodržení směru dle barvy kužele),

• Zkrácení trasy a vynechání kužele,

• Pád,

• Předčasný start,

• Nezastavení ve vyhrazeném prostoru na konci trati.

Motocykly

Moto gymkhana nemá žádné omezení na zdvihový objem, výkon nebo hmotnost motocyklu. Motocykl musí být pouze schválen k provozu na pozemních komunikacích, musí být registrován, mít platnou technickou prohlídku a sjednané povinné ručení. Úpravy motocyklů nejsou nijak výrazně omezeny. Mezi běžné a téměř nutné úpravy patří padací rámy k ochraně motocyklu a zabránění úniku provozních kapalin při pádu na trati. V ČR se pro sezónu 2012 motocykly nebudou řadit do kategorií, zúčastnit se můžete prakticky s jakoukoli motorkou.

Jezdci

Účastník v soutěži moto Gymkhana, musí být držitelem řidičského oprávnění na daný motocykl a být zdravotně způsobilý k řízení. Každý jezdec musí podepsat příslušné prohlášení týkající se jeho zdravotního stavu, jízdy na vlastní nebezpečí a odpovědnosti. Jezdci musí používat motocyklovou výbavu, jako jsou schválená motocyklová helma, chrániče na lokty a kolena, motocyklové boty, bundy, kalhoty nebo kombi a rukavice. Pokud bunda a kalhoty nebo kombi mají vložené chrániče není nutné používat další chrániče nebo slidery. Kožené oblečení není vyžadováno.

Klasifikace jezdců: V Japonsku, kde se moto Gymkhana jezdí v hojném počtu, musí být jezdci rozděleni do výkonnostních kategorií. Vždy jsou archivovány výsledky všech jezdců ve všech závodech za účelem celkové klasifikace. Na konci sezóny se nejlepší časy jezdce průměrují a vzniká celkové hodnocení jednotlivých kategorií (následující obrázek). Pyramida vlevo ilustruje jednotlivé klasifikační třídy které se označují barevnými vestami se startovními čísly. V Polsku se zatím nerozlišují třídy jezdců. Obdobně tomu bude i v ČR.

Kompletní výpis pravidel i řadu doporučení do začátků této disciplíny najdete na webu www.motoslalom.cz.

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2019 motodenik.cz, Pointera Solutions s.r.o., supported by AmbitionPro, s.r.o.