Novohradské hory

Tereza Kubátová 22.4.2009

fotka

Novohradsko je krásným koutem Jižních Čech, kde na Vás čeká velmi zachovalá příroda a také mnoho kulturních památek. Je místem, kde můžete strávit kocháním i několik dní.

Přírodní park Novohradské hory s Pohořským potokem

Jedná se o rozsáhlou oblast s významnou přírodní a estetickou hodnotou, s harmonicky utvářenou horskou a podhorskou krajinou. Oblast, která je významná vysokým stupněm zachovalosti přírodního prostředí, na jehož formování se podílí přírodě blízké lesní a luční ekosystémy, rašelinište, rybníky a pramenište, a dále dochované historické hodnoty území. "Novohradské hory" oblast turistům dosud zatím utajená, mnozí lidé netuší, že vůbec existují. Novohradské hory, s nejvyššími vrcholy přes 1000 m n.m., se svými hustými příhraničními hvozdy, četnými potůčky a svým příznivým klimatem patří k nejzachovalejším částem přírody v České republice. Po většinu roku zde fouká čerstvý vítr, který dovede, hlavně na podzim, zesílit v pořádnou vichřici.


Pohořský potok pramení v Novohradských horách na hranici Česko - Rakousko, pod pohraniční obcí Pohoří, která byla za totality hluboko ve vojenském "Zakázaném pásmu". Protéká Přírodním parkem Novohradské hory a posléze se vlévá do říčky Černé v blízkosti obce Líčov, pod níž je např. vodní nádrž Soběnov s rekreační oblastí a nádherná oblast Děkanské skaliny. Z Pohorské Vsi lze pokračovat přes Leopoldov a rovně na obec Pohoří na Šumavě nebo v Leopoldově vlevo do kopce na další nádrže Novohradska.


GPS souřadnice
48°40,8.89"N, 14°40,19.839"E
Přístup
volně přístupné
Turistická známka No.582

Terčino údolí

Chráněný park Terčino údolí leží asi 1 km jihozápadně od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách. Původně krajinářský park se rozkládá na území o rozloze okolo 140 ha. Nejprve zde byla bažantnice, která byla v roce 1756 přeměněna na anglický park, na pokud Terezie Buquoyové - odtud název Terčino údolí. V parku byly vysázeny domácí i exotické dřeviny. V Terčině Údolí bylo na přelomu 19. století postaveno několik budov pro panstvo. Zajímavý je Lázeňský dům z roku 1789, svým půdorysem, s nikou v průčelí a vížkou. Uvnitř byla lázeň a tzv. pompejský salonek.Malebnou scenérii údolí dotváří v západní části parku uměle vytvořený vodopád na Stropnici. Na východním okraji parku stojí na vyvýšeném místě v téměř původní podobě zřícenina gotické tvrze Cuknštejna. Terčino údolí je chráněno od roku 1949. Dnes slouží park zejména rekreačním účelům. Parkem prochází naučná stezka a vycházkový okruh, které seznamují návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují. Vstup do chráněného území je z Údolí pod Novými Hrady poblíž odbočky silnice k Horní Stropnici.GPS souřadnice
48°46,57.95"N, 14°45,36.409"E
Přístup volně přístupné

Dobrá Voda
Poutní Barokní kostel Panny Marie v Dobré Vodě na Novohradsku byl postaven na podnět Alberta Buquoye. je postavený na jihozápadním svahu jako dominanta lokality viditelná za jasného počasí až z Budějovicka nebo Třeboňska. Dobrá Voda byla pro svou mírně radioaktivní vodu a polohu lokality s nejčistším vzduchem v Čechách vyhledávána jako lázeňské místo. Z novohradských i rakouských lesu vane čistý vzduch a prostředí je i nyní vyhledávané pro svůj klid i přírodní scenérie tvořené zvětralými balvany vytvarované do bizarních tvarů.

GPS Souřadnice
48°44,27.42"N, 14°43,23.845"E
Přístup volně přístupné
Turistická známka No.921, Dobrá Voda

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.