Německo

Matej Oliva 1.1.2009

fotka

Německo bývá pouze tranzitní zemí na cestě za vzdálenějším poznáním, ať už v alpách, Pobaltí, nebo Francii. I u našich sousedů se ale určitě najde mnoho zajímavého.

Název Německo
Hlavní město Berlín
Hlava státu Horst KOEHLER
Státní zřízení Republika
Úřední jazyk Němčina, lokálně Dánština a Lužická Srbština
Měna euro (EUR)
Jízda vpravo
Podnebí mírný pás
Zastupitelské úřady Velvyslanectví České republiky ve Spolkové republice Německo
Wilhelmstrasse 44
101 17 Berlin
Tel. (030) 226 38 0
E-mail: berlin@embassy.mzv.cz
Generální konzuláty České republiky jsou v Drážďanech a Mnichově.
Honorární konzuláty České republiky se nacházejí v Dortmundu, Frankfurtu n.M., Hamburku, Norimberku, Rostocku a Stuttgartu.
Čas SEČ

Víza
Vzhledem ke skutečnosti, že SRN je členský stát EU, naši občané, cestující do Německa za turistikou, k návštěvě známých, příbuzných atp., nepotřebují víza. Víza rovněž už nepotřebují i osoby zaměstnané v Německu či zde provozující samostatnou výdělečnou činnost. Zaměstnanci ale podléhají současným pracovně-právním předpisům pro cizince, tzn., že ve většině případů potřebují platné pracovní povolení. Ve všech případech při déletrvajícím pobytu je potřebné přihlášení se k pobytu na příslušném úřadě.
Zajímavý je poznatek, že dle německých předpisů mohou do SRN cestovat cizinci mladší 16 let (v podmínkách českéhoprávního řádu se toto vztahuje pouze na děti do 15 let) i bez vlastního cestovního dokladu, pokud jsou zapsáni v cestovním dokladu rodiče, v jehož doprovodu cestují. U dětí starších 10 let se však vyžaduje, aby zápis v pasu rodiče byl doplněn i fotografií dítěte. Vzhledem k tomu, že české právní předpisy (zákon o cestovních dokladech) takový postup neumožňují, doporučuje se, aby dítě starší 10 let cestovalo do SRN na vlastní cestovní doklad. I když zpravidla v praxi není takto striktně postupováno vůči občanům EU resp.ČR, setkali jsme se již s případy, kdy dítě-občan ČR cestující v doprovodu rodiče, v jehož pasu bylo zapsáno bez vlastního foto, bylo do SRN vpuštěno teprve na základě nouzového cestovního dokladu (Notreiseausweis) vystaveného německými orgány za poplatek cca 13 EUR.
Na základě směrnice EU 2005/64/ES byly zřízeny v několika velkých německých městech, (např. v Berlíně, Kolíně nad Rýnem, Hannoveru) za účelem zlepšení životního prostředí tzv. zóny ochrany ovzduší (Umweltzone). V roce 2008 budou tyto zóny zavedeny celkem ve 25 městech, přičemž tento proces bude pokračovat i v dalších letech. Jedná se de facto o zákaz provozu motorových vozidel s vysokým obsahem škodlivých výfukových zplodin v centrech těchto měst, z něhož budou vyňata pouze vozidla opatřena příslušnou známkou (nálepkou). Porušení povinnosti vyplývající z tohoto opatření je sankcionováno pokutou (např. v Berlíně 40 EUR). Veškeré potřebné informace k tomuto opatření lze nalézt na www.umwelt-plakette.de.

Zdravotní péče
Od 1. 7. 2004 základním průkazem pro bezplatné ošetření v SRN, stejně jako v dalších zemích EU je Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydávaný mateřskou zdravotní pojišťovnou. Tento průkaz zakládá občanovi EU nárok na na lékařsky nezbytnou zdravotní péči.

Vyslaní pracovníci nebo samostatně výdělečně činní občané, kteří v SRN dlouhodobě pracují, resp. zde provozují živnost, musí navíc mít ještě formulář E101, vydávaný Českou správou sociálního zabezpečení, který zakládá nárok na bezplatné ošetření a léčení v zemi, kde vyslaný pracovník se zdržuje, v míře potřebné a odpovídající péči, poskytované německým občanům. Tento formulář je třeba si vyžádat u ČSSZ v Praze prostřednictvím příslušné okresní správy.

V případě ošetření ve státě působnosti budou ošetřujícímu lékaři předloženy formuláře E 101 a Evropský průkaz nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz. V některých státech je vhodnější před návštěvou lékaře předložit formuláře E 101 a Evropský průkaz či Potvrzení místní zdravotní pojišťovně. Ta poskytne seznam svých smluvních lékařů a doklad, s kterým se poté na lékaře obrátíte.

Pokud při pobytu v jiném státě nebude mít zaměstnanec či jeho rodinný příslušník, ale i turista či student, z nějakého důvodu žádný z výše uvedených dokladů zdravotní pojišťovny ještě vystaven, je možné požádat místní pojišťovnu o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může pacient požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici. Svou českou zdravotní pojišťovnu může občan kdykoliv kontaktovat i sám a požádat ji o dodatečné zaslání Potvrzení do země, kde pobývá. V každém případě musí být Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění na základě žádosti našeho občana dodatečně zasláno.
Dále doplňujeme s odvoláním na nejnovější zkušenosti, že na základě formuláře E 101 vystaveného ČSSZ vydá občanům dlouhodobě vysílaným do SRN "domovská" zdravotní pojišťovna v ČR formulář E 106. Tento formulář E 106 se předkládá místní zdravotní pojišťovně v SRN, která vydá průkazku pojištěnce podle místních předpisů, a informuje o převzetí péče "domovskou" zdravotní pojišťovnu v ČR.

Důležitá telefonní čísla
Policie 110
Hasiči, záchranná služba, lékařská pohotovost 112
Telefonní informace tuzemsko 11833
Telefonní informace zahraniční 11834
Obecné informace 0190 055555

Pracovní doba
Pracovní doba bank:
Pracovní doba bank je rozdílná - obvykle: Pondělí – čtvrtek: 9:00 – 18:00,
Pátek: 9:00 – 13:00

Ve velkých městech existují filiálky velkých bank, které mají v pondělí až pátek otevřeno do 20:00 hod a rovněž v sobotu do 14:00 hod. Pro výběr hotovosti a eventuelně i pro bezhotovostní převody lze využívat bankomaty v samoobslužných zónách.
Prodejní doba:
1. Prodejní doba velkých obchodních domů a supermarketů je obvykle:
Pondělí - Pátek 09:30 – 20:00 hod. (Některé řetězce, např. Kaufland, do 22:00 hod.)
Sobota 09:00 – 18:00 - 20:00 hod.
2. Prodejní doba samoobsluh s potravinami je obvykle:
Pondělí – Pátek 08:00 – 19:00 hod. ev. až do 20:00 hod.
Sobota 08:00 – 18:00 hod. ev. až do 20:00 hod.Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.