Belgické království

Tereza Kubátová 24.6.2009

fotka

Belgie je federální stát, který tvoří regiony: na severu nizozemsky mluvící Flandry, na jihu francouzsky mluvící Valonsko a bilingvní hlavní město, kde mají oba uvedené jazyky statut úředního jazyka. Ve východní části země sídlí také nevelká německy mluvící menšina čítající asi 70 000 obyvatel.

Název Belgické království

Hlavní město Brusel

Hlava státu Král Albert II.

Státní zřízení federativní konstituční monarchie

Měna Euro (EUR)

Čas SEČ (GMT+1hod)

Jízda vpravo

Úřední jazyk Nizozemština, Francouzština a Němčina

Velvyslanectví České republiky v Belgii

Ambassade de la République tcheque

60, rue du Trône, 7e étage, Bruxelles, 1050

Tel.: 00322/2139401

Email: brussels@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/brussels

Velvyslanectví Belgického království

Valdštejnská 152/6, 118 00  Praha-Malá Strana

Tel: +420 257 533 524

Fax: +420 257 533 750

E-mail: ambabel-prague@mbox.vol.cz

Otevírací hodiny

Pondělí - Čtvrtek  8:30 – 12:30,  14:00 – 17:00

Pátek  8:30 – 12:30,  14:00 – 16:00

 

Doklady a vízová povinnost

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1.1.2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území ČR k cestě do států EU jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pokud nemají oddělenu vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu).

 

Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. MV ČR tedy nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

 

Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).

 

Zdravotní péče

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění. Doporučujme zařídit si na cestu a pobyt připojištění, které bude hradit nadstandardní služby v případě úrazu nebo nehody (např. repatriace).

 

V Belgii se lékařské ošetření platí rovnou lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.

 

V Belgii je nutno i při místních hovorech vytáčet předčíslí města (např. Brusel má 02). Při volání ze zahraničí nula odpadá. Mezinárodní předčíslí Belgie je 0032. Telefonní čísla různých naléhavých služeb se volají po Belgii bez volacího znaku.

 

Kulinářství

Belgická čokoláda je známá a oblíbená po celém světě. Oblíbeným jídlem jsou v Belgii mušle s hranolky (pommes frites), které jsou údajně původní belgickou specialitou. Vyrábí se zde také přes 1 000 značek piva.

 

Specifika, bezpečnostní situace a doporučení turistům

Belgie patří z turistického hlediska k poměrně bezpečným zemím. Lze jen dodat, že zde platí stejná pravidla dodržování ostražitosti v místech velké koncentrace osob - na nádražích, letištích, trzích apod., kde dochází ke kapesním krádežím. Svá rizika obnáší i návštěva některých vyhlášených čtvrtí v centru Bruselu.

 

Belgie patří z turistického hlediska k poměrně bezpečným zemím. Lze jen dodat, že zde platí dodržování ostražitosti v místech velké koncentrace osob, jako jsou nádraží, letiště, trhy kde může dojít ke kapesním krádežím. Svá rizika obnáší i návštěva některých vyhlášených čtvrtí.

 

Cestování

Upozornění pro turisty cestující autem - pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou velmi vysoké. Kontrolní zařízení se často objevují na dálnicích i ve městech. Předepsaná rychlost na belgických dálnicích je 120 km/hod, na silnicích mimo město 90 km/hod a ve městě 50 km/hod. Řidiči by měli dodržovat doporučenou rychlost předepsanou dopravními značkami zejména v daných úsecích.

 

Pro cestování městskou hromadnou dopravou doporučujeme zakoupit si jízdenky MHD na stanicích metra, v novinových stáncích či přímo v dopravním prostředku (1 jízda za 1,5 eur, 10 jízd za 10,5 eur), ceny případných pokut jsou vysoké.

 

Brusel – hlavní město EU

Hlavní město Belgie, Brusel, je někdy zároveň označováno za hlavní město Evropské unie. V Bruselu sídlí Rada ministrů a Evropská komise, najdete tu však např. i budovy Evropského parlamentu.

Brusel je dvojjazyčný, ale budete-li procházet jeho ulicemi, zaslechnete mnohem více jazyků než francouzštinu či vlámštinu. Žije tu totiž velké množství cizinců, z nichž řada pracuje právě ve zmíněných orgánech Evropské unie. Brusel je skutečně kosmopolitním městem, které turistům nabízí řadu památek a atrakcí jako např: náměstí Grand Place s historickými domy a radnicí, známé Atomium či Mini-Europe – zábavní centrum s modely staveb z různých měst Evropské unie.

 

Důležitá telefonní čísla

Lékařská služba první pomoci: 100

Policie: 101

Belgický červený kříž: 105

Informace o telefonních čislech v Belgii: 1307

Informace o telefonních čislech v zahraničí: 1304

Ztracená nebo ukradená karta: 070-344344

Letiště v Bruselu (Zaventem)-informace,rezervace 02/7232323

ČSA Brusel: 02/2171792

České centrum Brusel: 02/6418944

 

Státní a církevní svátky

1. leden - Nový rok

Velikonoce

1. květen - Svátek práce

květen - pohyblivý svátek - Nanebevstoupení Krista

květen / červen - Svatodušní svátky

21. červenec - Státní svátek

15. srpen - Nanebevzetí Panny Marie

1. listopad - Svátek všech svatých

2. listopad - Památka zesnulých

11. listopad - Den příměří, ikončení 1.sv. války

15. listopad - Svátek královské dynastie

Vánoce

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.