Lichtenštejsnké knížectví

Tereza Kubátová 5.7.2009

fotka

Lichtenštejnské knížectví leží ve střední Evropě mezi Rakouskem a Švýcarskem, na svazích předhůří Alp v údolí Alpského Rýna. Povrch země je převážně hornatý, jen na západě se táhne úzká nížina. Podnebí je středoevropské, rostlinný kryt tvoří lesy a horské porosty. Jedná se o hospodářsky vyspělou zemi, v měnové a celní unii se Švýcarskem.

Název Lichtenštejnské knížectví

Hlavní město Vaduz

Statní zřízení konstituční monarchie
Hlava státu
Hans-Adam II.

Měna švýcarský frank (CHF)

Jízda Vpravo

Čas SEČ

Úřední jazyk Němčina

Zastupitelské úřady

Velvyslanectví ČR v Lichtenštejnsku není, ale je ve Švýcarsku

Ambassade de la République Tcheque, P.O. Box 170

Muristrasse 53, 3000 Bern 16, Švýcarsko

Tel.: 004131/3523645, 3511134, 3525681, 3525678

Fax: 004131/3527502

E-mail: bern@embassy.mzv.cz

Velvyslanectví je akreditované i pro Lichtenštejnské knížectví.

Velvyslanectví Lichtenštejnského knížectví v ČR není!

Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice
Pevnostní 7, P.O.Box 84, 162 01 Praha 6
Tel.: +420 220 400 611
Fax: +420 224 311 312
E-mail: Vertretung@pra.rep.admin.ch
Úřední hodiny pro veřejnost: po – pá  09.00 – 12.00

 

Doklady

Na základě rozhodnutí Rady EU č. 368/2004/ES o předběžném provádění Dohody o Evropském hospodářském prostoru mohou čeští občané od 1. 5.2004 cestovat do Lichtenštejnska s platnými cestovními pasy či platnými českými občanskými průkazy .

 

Od 1.ledna 2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (publikovaná pod č. 559/2004 Sb.) podle které lze k opuštění území České republiky k cestě do států Evropské unie jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají oddělenou vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu).

 

Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Rezort vnitra nedoporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.

 

Víza a režim vstupu

Občané ČR smějí pobývat ve Lichtenštejnsku jako turisté 3 měsíce bez víza (pobytového povolení). V případě opakovaného pobytu, který překročí v rámci jednoho roku 6 měsíců (2x 3 měsíce s minimálně jednoměsíční přestávkou) či výkonu výdělečné činnosti, je nutno požádat o vízum/pobytové povolení na Velvyslanectví Švýcarska v Praze.

 

Celní a devizové předpisy

Smlouvou ze dne 29.3.1923 bylo Lichtenštejnsko začleněno do švýcarské celní zóny, což má za následek, že na švýcarsko-lichtenštejnských hranicích nejsou prováděny žádné celní kontroly a na lichtenštejnsko-rakouských hranicích jsou kontroly prováděny švýcarskými celními úředníky. Švýcarské celní předpisy platí i pro Lichtenštejnské knížectví (doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dovozu zbraní - nožů !!!)

 

Doprava

Řidiči motorových vozidel potřebují platný řidičský průkaz, platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý technický průkaz) a doklad o mezinárodním pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. zelená karta).

 

Zdravotní péče

Mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem není dohoda o poskytování bezplatné léčebné péče. Turistům se doporučuje uzavřít před návštěvou Lichtenštejnska cestovní pojištění pro případ vzniku léčebných výloh.

 

Státní svátky

Státní svátek: 15.8.

 

Důležitá telefonní čísla

117 - policie/horská služba

118 - požárníci

144 - záchranná služba

140 - pomoc při nehodě/autoopravy

Nemocnice - Lichtenštejnská zemská nemocnice Vaduz - tel.: 0423/235 44 11

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.