Alžírská demokratická a lidová republika

Tereza Kubátová 17.8.2009

fotka

Alžírsko je stát, který leží na severu Afriky a má 998 km dlouhé pobřeží Středozemního moře. Na severovýchodě hraničí s Tuniskem, na východě s Libyí , na jihu s Nigerem , na jihozápadě s Mali , na jihozápadě s Mauritánií a na západě se Západní Saharou a s Marokem. Po Súdánu je Alžírsko druhou největší zemí Afriky. Velkou část země zabírá poušť Sahara, takže vetšina obyvatel žije v severní oblasti země. Převažuje arabsky mluvící obyvatelstvo. Asi pětinu obyvatel tvoří Berbeři a Tuaregové. V zemi žije teké evropská menšina (převážně Francouzi).

Název Alžírská demokratická a lidová republika الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Hlavní město Alžír (Al-Džazáir)

Úřední jazyk arabština

Státní zřízení republika

Hlava státu Abdal Azíz Buteflika (عبد العزيز بوتفليقة)

Měna Alžírský dinár (1 dinár = 100 centimů)

Čas +1HOD

Jízda Vpravo

Podnebí aridní až semiaridní, mírné, vlhké zimy s horkými, suchými léty podél pobřeží

Velvyslanectví ČR v Alžírsku

03, Chemin du Ziryab, Alger – Telemly, B.P. 358

Tel: 00213/21/230056

fax OEÚ-00213/21/230744

E-mail: algiers@embassy.mzv.cz

Web: www.mzv.cz/algiers  

Provozní hodiny úřadu neděle - čtvrtek 08.00 - 16.30

úřední hodiny pro veřejnost: neděle - čtvrtek 08.00 - 14.30

Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky

V Tišině 10/483, P.O.Box 204, Praha 6, 160 41

Tel.: 233 371 142

Fax 233 371 144

E-mail: ambalger@mbox.vol.cz  

Web: www.algerie.cz

Provozní hodiny úřadu 09.00 - 16.00 /Po-Pá/

 

Doklady

Platný cestovní pas. Před vstupem a výstupem ze země je nutno vyplnit (bílou a zelenou) registrační kartu, která se předkládá v rámci celní a pasové kontroly.

 

Při cestě motorovým vozidlem je nutno vyplnit (oranžovou) registrační kartu pro vůz a žádost o vystavení turistické karty pro vozidlo s platností na tři měsíce. V Alžírsku neplatí tzv. zelená karta, a proto je nutno okamžitě v přístavu nebo na celnici uzavřít pojistku s minimální platností na 1 měsíc. Bez tohoto pojištění není vozidlo propuštěno z prostoru přístavu nebo celnice. Není - li řidičem majitel vozidla, je na celnici vyžadována plná moc majitele vozidla znějící na řidiče k užívání vozu. Pro provoz vozidla stačí běžný technický průkaz. Doporučuje se mezinárodní řidičský průkaz.

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Doporučuje se věnovat nejprve pozornost aktuálním sdělením v kapitole "Upozornění pro cesty do zahraničí". Vzhledem k současné bezpečnostní situaci nelze v žádném případě doporučit individuální turistiku do severní části Alžírska. Nedoporučují se rovněž turistické cesty do oblasti Sahary. Za bezproblémové je naopak možné označit individuální cesty do hlavního města a dalších velkých měst (např. obchodní cesty), a to za předpokladu, že cestovatel neopouští hranice města, bydlí v doporučených hotelech a přepravuje se letecky.

 

Před cestou se důrazně doporučuje informovat se na bezpečnostní situaci v oblasti plánované cesty a po příjezdu do Alžírska uvědomit osobně nebo telefonicky Velvyslanectví ČR v Alžíru o plánované trase cesty.

 

 

Cestování

Obchodní síť a služby poskytované v hotelech vyšší a střední kategorie jsou na dobré úrovni. Kempinky v pravém smyslu slova neexistují. Volné kempování je velmi nebezpečné. Síť čerpacích stanic je dobrá, problémy se vyskytují pouze s bezolovnatým benzínem. Silniční poplatky nejsou, síť autoopraven je velká, avšak s nízkou kvalitou služeb.

 

Důležité upozornění

Na alžírské poušti je přísně zakázáno sbírat jakékoliv předměty. Jedná se zejména o prehistorické lidské výtvory, ale také o zkameněliny všeho druhu. Alžírské orgány přistoupily v poslední době k velmi pečlivému prohlížení cestujících a všech zavazadel , a to především při odletech z pouštních měst. Objevené předměty jsou okamžitě zabaveny a v případě nalezení většího množství předmětů se cestující vystavují dalším postihům, vč. trestně právního postihu. 

 

Zdravotnicí péče

Doporučuje se pojistit úhradu léčebných nákladů v zahraničí, neboť mezi ČR a ADLR neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. O doporučení použití nemocničního zařízení je možno se dotázat Velvyslanectví ČR v Alžíru. Při odjezdu do Alžírska žádné očkování povinné není, přesto se doporučuje očkování proti hepatitidě typu A, B a proti tyfu, zejména v těch případech, kdy se jedná o delší pobyt nebo v oblastech mimo velká města - vhodné konzultovat lékaře.

 

 

Státní a náboženské svátky

Nový rok (Kabylové slaví Nový rok - Yannemar - většinou 12. ledna)

Aid El Adha (Aid el Kebir) svátek obětování beranů - desátý den posledního muslimského měsíce)

islámský Nový rok ( Awal Moharram-1. muharram)

Achoura (desátý den prvního muslimského měsíce)

Svátek práce 1. 5.

Mawlid en-Nabawi (narození proroka) (dvanáctý den třetího muslimského měsíce)

Státní svátek - datum získání samostatnosti (1962) 5. 7.

Státní svátek - zahájení národně-osvobozeneckého boje (1954) 1. 11.

Začátek postního (devátého muslimského) měsíce ramadánu

Íd al-Fitr (dvoudenní svátek ukončení postního měsíce ramadánu)

 

1. muharram, první den muslimského roku, připomíná první den muslimské éry, kdy v roce 622 n.l. Muhammad se svými věrnými opustil Mekku, aby založil nové společenství v Medíně. Proto písmena AH (latinsky "anno hegirae") označují léta muslimské éry a znamenají "od hidžry", tj. od emigrace (původní význam slova "hidžra" je přerušení kmenových vztahů a navázání nových). Tento den se obyčejně oslavuje líčením příběhu, jak Muhammad a hrstka jeho přátel odešli z Mekky do Medíny.

 

Ramadán, měsíc půstu, je devátý měsíc muslimského roku. Během něho všichni dospělí muslimové dodržují náboženskou povinnost zdržet se jídla, pití, kouření a pohlavních styků za denního světla. Dodržování tohoto projevu víry může být velice obtížné za horkého počasí. Zbožní muslimové oceňují cvik v duševní kázni a ve vítězství ducha nad hmotou, který měsíční půst nabízí.

 

Íd al-fitr, malý svátek, svátek ukončení půstu 1. šawwálu, býval méně důležitý z obou ídů. Ale radost z ukončení tělesných útrap ramadánu byla tak veliká, že muslimové jej dnes světí s mnohem větší slávou než "velký" svátek (al-íd al-kabír. 10. dhú´l-hidždža). Slovo íd znamená v arabštině "slavnost" nebo "doba štěstí". Při obou ídech si muslimové posílají přání k této požehnané a šťastné příležitosti na pohlednicích.

 

Maulid (maulúd), narozeniny Proroky, 12. rabí´al-awwal. Začal se světit od desátého století a zdá se, že jeho význam vzrůstal, když se muslimové setkávali s křesťanstvím a jeho zvláštním důrazem na narození Ježíše Krista. Muslimové slaví tento den shromážděními, při nichž naslouchají chalozpěvům na Proroka a líčení jeho života. Pro súfije, s jejich svébytným nazíráním na Muhammeda jako na "dokonalého člověka", je tento den obzvláště důležitý a jeho oslava může být někdy vyvrcholením delších svátků, jež začínají 1.rabí´al-awwal.

 

Íd al-adhá, (Aid el Kebir) velký neboli "obětní" svátek, 10. dhů´l-hidždža, je druhý povinný svátek. Jeho oslavy mohou trvat tři i více dnů. Kořeny svátku sahají až k proroku Ibrahímovi (Abrahamovi), který prokázal své odhodlání obětovat Bohu to, co miloval nejvíce. Tento akt se připomíná posledním rituálem pouti do Mekky. Muslimové slaví tento den na celém světě ve stejnou dobu, jako ti, co jsou přítomni v Mekce. Svátek zahajuje věřící modlitbou. Potom se obětuje ovce, kráva nebo velbloud, z níž si věřící ponechává třetinu masa a zbytek věnuje chudým.

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.