Arménská republika

Tereza Kubátová 7.7.2009

fotka

– Arménie je stát sousedící s Iránem, Tureckem, Gruzií a Azerbajdžánem. Arménská vysočina patří k dávným centrům lidské civilizace. Byla trvale osídlená od paleolitu. Je zemí náhorních plošin, hor Malého Kavkazu a Arménské vysočiny, která je sopečného původu. Známé je například vysokohorské jezero Sevan.

Název Arménská republika

Hlavní město Jerevan

Úřední jazyk Arménština

Státní zřízení republika

Hlava státu Prezident Serž Sargisjan

Čas SEČ +2

Měna Dram (AMD)

Jízda vpravo

Velvyslanectví Arménské republiky ve Vídni

Hadikgasse 28, Vinna, A-1140

Tel 00431-522 74 79

Fax 00431-522 74 81

E-mail armenia@armembassy.at

Provozní hodiny úřadu 09.00 - 18.00 /Po-Pá/

Pražská kancelář Velvyslanectví Arménské republiky ve Vídni

Prague Office of the Embassy of the Republic of Armenia in Vienna

Národní 60/28, Praha 1, 110 00

Tel 221 105 388, 221 105 367

E-mail  a.voskanian@mfa.am

Provozní hodiny úřadu 09.00 - 18.00 /Po-Pá/

 

Doklady a víza

Nutným dokladem pro vjezd do Arménie je cestovní pas, jehož platnost musí přesahovat nejméně 6 měsíců od dne vstupu do země. Pro občany ČR platí vízová povinnost pro vstup na území Arménie. K žádosti o turistické vízum je nutno přiložit pozvání od arménského subjektu, platný cestovní doklad, vyplněný dotazník a 2 fotografie. Pro pobyt nad 90 dnů je vyžadována tzv. residence card, t.j. povolení k pobytu, které vydává pouze MZV v Jerevanu. To také sděluje, jaké doklady jsou potřebné k vydání této karty. Zastupitelské úřady Arménie vyřizují žádosti o vízum do 7 pracovních dnů. Turistické vízum se vydává na dobu 21 dnů s platností na tři měsíce. Poplatek za vízum činí 51 USD, spěšné vyřízení - do 24 hodin za 95 USD, do 3 pracovních dnů za 86 USD. Tranzitní vízum se vydává na dobu 3 dnů pobytu a v cestovním dokladu žadatele musí být vízum cílového státu. Cena tranzitního víza je 24 USD. Udělení diplomatického víza, jakož i vízum pro osobu mladší 16 let, není zpoplatňováno.

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

 

Celní a devizové předpisy

V souvislosti s platností zákona o státních poplatcích, vybírají arménské orgány na jerevanském letišti při odletu z území poplatek. Bez zaplacení tohoto poplatku není cestující připuštěn k registraci a celnímu odbavení. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni pouze děti do 12 let, diplomaté a členové vládních a oficiálních delegací.

 

Zákony zde nijak neomezují množství dovozu a vývozu valut. Existují však období, kdy je třeba valutu převádět bankovním převodem, pokud přesahuje částku, kterou lze považovat za vyšší, než je "osobní spotřeba". Pro vývoz jakýchkoliv uměleckých předmětů je nutné mít povolení Ministerstva kultury Republiky Arménie. Alkohol je limitován stejným způsobem jako v ČR, ale v tomto směru jsou arménské orgány benevolentní. Stejným způsobem přistupují i k výrobkům z drahých kovů, které jsou určeny pro osobní potřebu.

 

Podnebí a klimatické podmínky

Podnebí je zde suché a teplé, nejnižší průměrné teploty jsou -6° C, nejvyšší 32° C. Nejvhodnější doba pro návštěvu je v létě. Nejčastější a nejvydatnější srážky přicházejí v zimě.

 

Cestování

Arménie zůstává dodneška jednou ze zemí s téměř nerozvinutým turismem, k čemuž přispívá i obtížná dostupnost. Hranice s Tureckem a Ázerbájdžánem je uzavřena, zbývá Írán a Gruzie. Země se pomalu ekonomicky vzmáhá z oddělení od Moskvy a z dnes již utlumeného konfliktu v Náhorním Karabachu. Většina přicházejících turistů míří k největšímu a zároveň nejznámějšímu vysokohorskému jezeru Sevan s mléčně zelenými vodami. Arménie nemá přístup k moři, nicméně její území zdobí celá řada menších jezer. Arméni se chovají k občanům ČR velmi přátelsky, avšak stejně jako ostatní národnosti Kavkazu nesnášejí hrubost a urážky (byť i neúmyslné) a z našeho pohledu reagují neadekvátně. Proto našim turistům doporučujeme vyvarovat se byť i neúmyslné hrubosti, protože následky mohou být tragické.

 

Bezpečnostní rizika

Dle oficiální informace neexistují v této republice území zakázaná pro cizince a pobyt na celém území je bezpečný. K okradení cizince na území Arménie není tak časté jako například v Gruzii. Přesto se však v žádném případě nedoporučuje navštěvovat Náhorní Karabach a území Ázerbájdžánu obsazené Arménií. Navíc k návštěvě Náhorního Karabachu je potřebné tzv. vízum Náhorní republiky Karabach. Jinak zde platí jako všude v zemích blízkého východu zvýšená opatrnost.

 

Potraviny a voda

Jídlo a potraviny zakoupené v obchodech a restauracích střední a vyšší úrovně jsou nezávadné. Stejně, jako v jiných oblastech Kavkazu, se v letních měsících nedoporučuje konzumovat ryby. Vodu se doporučuje konzumovat převařenou (především v letních měsících), nebo kupovanou balenou v obchodech.

 

Státní a náboženské svátky

1. ledna Nový rok

6. ledna Vánoce (svátek Arménské apoštolské církve)

24. dubna Den vzpomínky na genocidu Arménie 1915

28. května Den republiky

5. července Den ústavy

21. září Den nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991

 

Praktická telefonní čísla

Policie 02

Hasiči 01

Lékařská záchranná služba 03

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.