Běloruská republika

Tereza Kubátová 18.7.2009

fotka

Území dnešního Běloruska bylo původně částí Kyjevské Rusi, o kterou se v historii přetahovalo Rusko s Polskem. Po celé zemi jsou patrné stopy bývalé nadvlády obou států, které se projevují především v architektuře socialistického realismu, uznáním ruštiny jako druhého oficiálního jazyka a nezanedbatelné polské a ruské menšiny. Po havárii jaderné elektrárny Černobyl v roce 1986 bylo Bělorusko zasaženo víc než samotná Ukrajina, kde k tragédii došlo.

Název Běloruská republika

Hlavní město Minsk

Státní zřízení Republika

Hlava státu Prezident Alexandr Lukašenko

Úřední jazyk Běloruština a Ruština

Měna Běloruský rubl (BYR)

Čas +2 HOD

Podnebí kontinentální s chladnější zimou

Jízda Vpravo

Velvyslanectví České republiky v Bělorusku

Muzychny zav. 1/2, Minsk, 220030

Tel. 00375/17/2265244

Email minsk@embassy.mzv.cz

Web www.mzv.cz/minsk

Velvyslanectví Běloruska v ČR

ul. Sádky 626, Praha 7, 171 00

Tel.233 540 899

Email czech@belembassy.org

Web www.czech.belembassy.org

 

Doklady

Mezi Českou republikou a Běloruskou republikou platí vízová povinnost. Ke vstupu na území Běloruské republiky je tedy kromě platného cestovního dokladu nutné i platné vstupní vízum.

 

Víza a režim vstupu

Každá žádost o běloruské vízum je posuzována individuálně v Běloruské republice. Na webové stránce běloruského ministerstva zahraničních věcí www. mfa.gov.by byl v části konzulárních dotazů umístěn nově používaný vzor vízového dotazníku v různých jazykových mutacích. Podle informací z Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze při žádostech o služební a návštěvní víza s maximální dobou platnosti do 30 dnů mohou občané EU včetně ČR obdržet uvedená víza bez pozvání, pouze na základě vyplněného vízového formuláře. Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze má právo požadovat doplňující materiály podle vlastního uvážení (např. pozvání od fyzické osoby, potvrzené Oddělením pasové a vízové služby milice podle trvalého bydliště zvoucí osoby, v případě turistických cest může být vyžadován voucher, resp.potvrzení o úhradě turistických služeb). Turistické vízum se uděluje na 1 měsíc, v Běloruské republice může být prodlouženo max. o 10 dnů.

 

Služební vízum se uděluje až na dobu do 90 dnů.Pro vystavení tranzitního víza je nutné přiložit vízum cílového státu a doklad o zajištění nákladů spojených s vycestováním z území Běloruské republiky (mezinárodní cestovní lístek či peněžní prostředky).

 

Od 05.02.2006 musí mít každý cizinec (nerozlišuje se mezi osobami nezletilými a zletilými) při návštěvě Běloruska finanční hotovost odpovídající cca 14,- USD na osobu a den. Hotovost mohou kontrolovat již při podání žádosti o běloruské vízum pracovníci vízového úseku Vělvyslanectví Běloruské republiky v Praze, na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv příslušníci Ministerstva vnitra Běloruské republiky. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou, pozváním k pobytu na území Běloruska potvrzené orgány Ministerstva vnitra Běloruské republiky, potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska.

 

Je povinností každého cizince, aby se na území Běloruska přihlásil do tří pracovních dnů k dočasnému pobytu v místně a věcně příslušné policie - Milice. Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Při pobytu delším než tři dny mimo místo registrace se musí cizinec zaregistrovat na novém místě pobytu.

 

Rovněž tak ode dne 05.02.2006 mohou cizinci tranzitovat pouze po vyznačených mezinárodních silnicích. Území Běloruska se musí projet do 48 hodin po překročení běloruských hranic a na den tranzitu v Bělorusku se vyžaduje cca 68,- USD na osobu. Opět se nerozlišuje věk nebo postavení cizince. Z určené trasy nelze odbočit např. za účelem nákupu. Tolerovat se bude pouze řešení neodkladných záležitostí, jakou je např. nutná návštěva lékaře.

 

Celní a devizové předpisy

Při překračování hranic Běloruska je obvykle potřeba vyplnit běloruské celní prohlášení. Do Běloruska se smí bez potvrzení o nákupu dovážet cizí valuta bez omezení částky. Je nutné uvádět sumu dovážené zahraniční měny, zvláště pak volně směnitelné, vzhledem k tomu, že orgány celní kontroly věnují dovážené zahraniční měně zvláštní pozornost a v případě překročení částky uvedené ve vstupním celním prohlášení jsou přebývající valuty bez náhrady odebrány. Závazné celní prohlášení musí však být učiněno vždy, jde-li o částku převyšující ekvivalent 3.000,- USD na osobu. Stejně tak je možné hotovost do výše 3.000,- USD z Běloruska vyvézt bez potvrzení o nákupu. V případě překročení této sumy je nutné závazné písemné prohlášení. Částky převyšující ekvivalent 10.000,- USD je možno vyvézt pouze s povolovacími doklady vydanými zplnomocněnou bankou Běloruska.

 

Doprava

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje občany na skutečnost, že pokud jako řidiči se nedostaví včas s vozidlem k pasovému a celnímu odbavení podle doby platnosti dočasného povolení dovozu vozidla a víza, mohou příslušné orgány Běloruské republiky vozidlo zabavit - konfiskovat.

 

Klimatické podmínky

Ideální dobou pro návštěvu Běloruska je pozdní jaro či léto, kdy je příjemné teplo. Počítejte však s tím, že vás mohou překvapit dešťové srážky. S pořádným vedrem se setkáte jen po krátkou dobu několika týdnů během letních měsíců, kdy teploty dosahují až 30 °C. Zbytek léta je ve znamení teplot mezi 15 °C a 25 °C. Koupat se lze v řekách nebo jezerech, stačí trocha otužilosti. Podzim je zpravidla deštivý.

 

Bezpečnostní rizika

Cestující do Běloruské republiky na požádání musí předložit dostatečné finanční prostředky na osobu a den pobytu v Bělorusku (ustanovení neplatí pro ty, kteří jedou do běloruska k rodinným příslušníkům). Při vstupu do země je povinné zdravotní pojištění. Cestující, který nemá v daném dokumentu explicitně uvedeno, že pojištění je platné v Bělorusku (obecná platnost pro Evropu nestačí), si musí pojištění znovu koupit na hranicích.

 

Ceny a otevírací doba

Obchody s potravinami jsou většinou otevřeny od 09,00/10,00 hod. často do 20,00 hod. Obchodní domy mají otevřeno i v sobotu a v neděli. Obchody s průmyslovým zbožím pracují i v sobotu, obvykle od 10,00 do 20,00 hod. V hlavním městě jsou obchody typu našich samoobsluh. V hlavním městě je pět nových supermarketů

 

Důležitá telefonní čísla

(+ 375) 101 – záchranná služba

102 – policie ( milice)

103 – lékařská první pomoc

185 – informace o číslech (platná služba (800 BYR)

1020000 – odtahová služba ( mobil 6441224)

2221717 – při havárii (nonstop) státní dopravní služba (GAI)

 

Státní svátky

1. leden Nový rok

7. leden pravoslavné vánoce

8. březen Mezinárodní den žen

pravoslavné dušičky - pohyblivý svátek (8. den po velikonocích)

1. květen Svátek práce

9. květen Den vítězství

3. červenec Státní svátek Běloruské republiky (Den nezávislosti)

7. listopad Den VŘSR

25. prosinec vánoce

 

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.