Ukrajina

Matej Oliva 9.1.2009

fotka

Země neomezených možností a to doslova. Úžasní lidé, nádherná příroda a všechno je jinak. Východ volá!

Název Ukrajina
Hlavní město Kyjev
Hlava státu Prezident Viktor Juščenko
Státní zřízení Republika
Úřední jazyk Ukrajinština (mimo Krymu tam také Ruština)
Měna Ukrajinska Hřivna (UAH)
Jízda Vpravo
Podnebí mírný pás a kontinentální podnebí mimo Krymu, kde je subtropické podnebí
Zastupitelské úřady
Velvyslanectví Ukrajiny v ČR
Charlese de Gaulla 29, Praha 6, 160 00
tel.: 233 342 000, 233 321 319
e-mail: emb_cz@mfa.gov.ua
web: www.ukrembassy.cz
Provozní hodiny úřadu: 8.30-12.30, 14.00 až 18.00 (Po - Pá)
Konzulát Ukrajiny
Nerudova 7, Brno, 602 00
tel.: 541 216 973, fax: 541 216 972
e-mail: ua_consulate@volny.cz
Provozní hodiny úřadu: 9.00 - 13.00 (Po, St, Pá)
Velvyslanectví ČR na Ukrajině
Posol'stvo Českoi Respubliky
Jaroslaviv Val, 34-A, Kiev, 019 01
tel.: 0038044/272-2110, 272-0431,
272-0807, konzulární úsek-2382641-2
e-mail: kiev@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/kiev
Provozní hodiny úřadu: 8.30 - 17.00 (Po - Pá)
úřední hodiny konzulárního oddělení pro veřejnost:
9.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 (Po - Pá)
Čas GTM + 2hod
Doklady
Platný cestovní pas s minimální dobou platnosti jeden měsíc.
V případě cesty motorovým vozidlem je nutné, aby řidič vlastnil mezinárodní řidičský průkaz (ukrajinské orgány však akceptují také české řidičské průkazy) a technický průkaz. Vyžadována je i tzv. zelená karta.

Celní předpisy
Celní předpisy Ukrajiny se prakticky neliší od celních norem států Evropské unie. Rozdíl však představuje zejména převoz valuty přes ukrajinskou hranici. Vývoz valuty z území Ukrajiny v ekvivalentu 3 000 USD a vyšší částky musí být podložen dokumentem o legálnosti nabytí uvedené částky na území Ukrajiny.

Takovým dokumentem je zpravidla celní deklarace o dovozu této částky na území Ukrajiny, bankovní potvrzení o převedení této částky ze zahraničí. Doporučuje se při příjezdu raději deklarovat veškerou dováženou valutu (i částky nižší než ekvivalent 3 000 USD), dražší osobní věci (zlato, elektronická technika). Taktéž se doporučuje zdržet se vývozu uměleckých předmětů, dovozu a vývozu zbraní, střeliva, omamných a psychotropních látek a věcí, u nichž není možné prokázat jejich původ.

Na základě dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. Totéž je možno říci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter - je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě záleží na názoru jednotlivých pracovníků příslušných ukrajinských orgánů - doporučuje se na území Ukrajiny raději např. s loveckými noži vůbec necestovat.


Poskytování zdravotnických služeb občanům ČR je prováděno od 1. března 2000 pouze za úplatu nebo na základě zahraničního zdravotního pojištění. Doporučujeme proto uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí, z tohoto pojištění je pak možné krýt náklady na péči v nestátním zařízení (ve velkých městech Medikom, Boris). Doporučujeme, aby se občané ČR informovali u jednotlivých českých či zahraničních pojišťovacích společností na možnost připojištění se pro území Ukrajiny. Rovněž doporučujeme zvážit možnost pojistit si majetek. V případě krádeže osobních věcí turisty bývají zpravidla značné potíže při vyžadování potvrzení o krádeži od policejních orgánů Ukrajiny. Potvrzení o krádeži osobních dokladů se nevydávají a místo nich je možné získat jen potvrzení o nahlášení ztráty osobního dokladu (cestovní pas, řidičský průkaz a pod.).

Povinná výměna valut se nevyžaduje. V teritoriu existuje široká síť směnáren. Směna se provádí zpravidla bez manipulačního poplatku pro banku. Nejlépe je na Ukrajinu cestovat s USD event. s EURO v menších bankovkách. Zejména u USD jsou ve směnárnách požadovány málo opotřebované bankovky (např. 100 dolarové bankovky ne starší než emise z roku 1993). Výměnu peněz zásadně uskutečňovat v bankách nebo ve směnárnách.

Úroveň poskytovaných služeb má na Ukrajině stoupající tendenci, avšak zejména mimo městské aglomerace mnohdy nedosahují požadovaného standardu. To se týká zejména hotelů, restaurací, zábavních středisek, autoservisů apod. Ceny hotelového ubytování se pohybují ponejvíce od 30 do 280 USD za noc podle umístění a kvality servisu hotelu.


Cestování
V případě cesty automobilem naléhavě upozorňujeme, že na hranicích, ale i ve vnitrozemí, je třeba prokazovat vlastnický vztah k automobilu. Jestliže se jedná o vozidlo zapůjčené, je nutno celním orgánům , resp. dopravní policii (DAI), předložit plnou moc k užívání vozu, pokud možno s ukrajinským nebo ruským překladem.
Kvalita silnic a cest na Ukrajině většinou pokulhává za střední Evropou. Jedná se o jejich povrch i značení. Na silnicích se též velmi často vyskytuje volně pobíhající dobytek. Cena benzínu se pohybuje u 95 okt. v rozmezí 3,90 - 4,10, motorové nafty 3,80 – 3,90 hrivny/litr. Hustota sítě čerpacích stanic se za poslední období zvýšila a na hlavních silnicích a ve velkých městech je hodně stanic evropské úrovně


Zdravotnictví
Občanům ČR je poskytována lékařská péče za úplatu, avšak upozorňujeme na odlišnou kvalitu v porovnání s ČR. Existují zde i soukromé ordinace, především stomatologické, kde je ošetření na vyšší úrovni s odpovídajícími cenami. Občané ČR by se před cestou na Ukrajinu měli pojistit. České pojišťovny, které jsou členy mezinárodní asociace CORIS, by měly být pro pojištění nejvhodnější, protože mají partnery i na Ukrajině. Ošetření je možné zajistit ve státních a soukromých ordinacích.

S ohledem na následky černobylské havárie je třeba dbát na osobní hygienu a spíše nekupovat syrové potraviny (mléko, maso, máslo a tvaroh) u soukromníků, zvláště pak pouličních prodavačů.


Telefonní čísla
Důležitá telefonní čísla
požárnící 01
milice 02
první pomoc 03
ČSA Kyjev 228 02 96
letiště Kyjev - Borispol 296 74 49 (kancelář ČSA)
odtahová služba 559 78 65 (pouze v Kyjevě)

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2023 motodenik.cz, AmbitionPro, s.r.o.