Vyzkoušeli jsme nové testy v autoškoly, není to legrace!

Matěj Oliva, Foto: František Chobot, Video: iDnes.cz 21.12.2015 zdroj: Centrum Dopravního Výzkumu

fotka

Od listopadu začala poměrně v tichosti platit novela zákona upravující praktické zkoušky v autoškole pro motocykly bez rozdílu kubatury. Jsou podstatně přísnější a než se dostanete do provozu s komisařem, musíte absolvovat několik úkolů na cvičišti. Na nákresech vypadaly testy poměrně složitě, proto jsme se rozhodli za doprovodu čerstvého majitele řidičského průkazu, policisty a závodníka a instruktora rozhodli vyzkoušet si na vlastní kůži jak složité je testy absolvovat.

Na úvod je třeba upřesnit, jak to vlastně v autoškole chodí. V rámci praktické výuky absolvuje uchazeč o řidičské oprávnění 13 výukových hodin o délce 45 minut, za které musí zvládnout ovládání motocyklu a techniku jízdy. Poté může po složení teoretické zkoušky podstoupit praktický test. Ten se bude nyní skládat kromě jízdy v provozu také z několika "figur" na tréninkové ploše. Ty nejtěžší jsme si postavili přímo na cílové rovince Masarykova Okruhu v Brně, kde působí motoškola se špičkovými instruktory, mezi kterými je také závodník Karel Abraham.

Slalom v nízké rychlosti

Zadání úkolu zní následovně: Uchazeč projede slalomem rychlostí chůze (cca 4 km.h-1) při udržení rovnováhy. Rychlost udržuje vhodným ovládáním spojky, plynu a brzd.

CHYBY: Překročení rychlosti chůze, vynechání kužele, převrhnutí některého kužele, sejmutí chodidel z opěrek.

Na první pohled se zdá být vzdálenost mezi kužely 3 metry dostatečná. Když ale poprvé zkouším trať projet, mám velké problémy se do slalomu i s malou a lehkou KTM vejít. Nakonec se ale daří. To náš začátečník je na tom podstatně hůř a má velké problémy slalom vůbec absolvovat, natož bez chyb. Dle jeho slov podobnou činnost v autoškole nikdy netrénovali. Problémy má pochopitelně i policista, který se s velkou Hondou Pan European jen velmi těžko mezi kužely skládá. Motorka je navíc doplněna kufry, které zpočátku kužely sráží. Nakonec ale i s takovým strojem absolvuje a za to má náš obdiv.

Sestava se slalomem, otočkou a zastavením

Druhá sestava v podstatě kombinuje ostatní úkony do souvislé jízdy. Tím by měla prověřit kompletní schopnosti řidiče. Začíná slalomem v malé rychlosti, který jsme testovali dříve, následuje otočka okolo kužele a cesta zpět se správným zastavením na místě s položením nejdříve jedné a následně druhé nohy na zem.

A musím říct, že tady narážím na první pokus i já. Kužel na otočku je velmi blízko a s KTM se napoprvé nevyhnu šlápnutí na zem. Podruhé už projíždím bez problémů. Zastavení na místě pak při dobrém soustředění není problém. Policista je opět hodně znevýhodněn velikostí motorky a daří se mu až na několikátý pokus, zkouškou by tedy pravděpodobně neprošel, ale je třeba brát v potaz těžkou a pro tuto činnost dost nevhodnou motorku.

Dočká se samozřejmě i náš začátečník, který se s tratí hodně pere a ke slovu přichází Karel Abraham v roli instruktora. Udílí jezdci několik dobrých rad a ten se během dalších pokusů viditelně zlepšoval. I tak to ale na splnění úkolu nestačilo.

Vyhnutí se překážce ve vysoké rychlosti

V rychlosti 50 km.h-1 (u skupiny AM 45 km.h-1) musí uchazeč provést vyhnutí z přímého směru vlevo o cca 0,9 m od podélné osy dráhy. V průběhu vyhýbacího manévru nesmí uchazeč brzdit. CHYBY: Nedosažení předepsané rychlosti před zahájením vyhýbání, dřívější nebo nedostatečné vyhnutí se, brzdění při vyhýbacím manévru, není přibližně dosaženo původní jízdní osy, sejmutí chodidel z opěrek, převrhnutí některého kužele.

Poslední testovaný manévr nevypadal na papíře nijak složitě a zdálo se, že ho hravě zvládne každý. Nakonec to byl ale omyl a samotný manévr nás dostal do nejvíce nebezpečných situací. Rychlost 50 km/hod. nevypadá nijak dramaticky, nicméně pro rychlou změnu směru jízdy je to až dost. Když jsem vyrazil k prvním pokusům, bez problémů se mi dařilo vyhnout se ve třicíctce, jak jsem ale zrychloval, byl úkon čím dál těžší a musím příznat, že jsem se necítil úplně bezpečně, při několika pokusech jsem také narazil do kuželu. Stejné problémy měl i instruktor. Na druhou stranu musíme připomenout, že jsme jezdili ve velmi chladném počasí a trakce rozhodně nebyla ideální. Náš začátečník se ani neodvážil zkouškové rychlosti přiblížit a raději vykonával úhybný manévr v nižší rychlosti. Policista opět narazil na šířku motocyklu a několikrát srazil kužel kufrem.

Posun správným směrem, ale...

Změna v testech rozhodně byla potřeba, ale současné řešení je tak trochu polovičaté. Při stejném výcviku čeká na uchazeče najednou mnohem složitější zkouška, kterou jak jsme se přesvědčili není zdaleka snadné splnit ani pro zkušené jezdce a podle vyjádření instruktorů motoškoly se jedná o úkony, které se učí až v pokročilých kurzech. Je tedy k zamyšlení, zda by ruku v ruce s náročnějšími testy neměla přijít také náročnější a komplexnější výuka jízdy.

Kompletní podobu testů najdete zde: http://www.cdv.cz/prakticka-zkouska-zadatele-o-ridicske-opravneni-pro-skupinu-a-jeji-vyznam/

Kompletní testy

Jak jste si v reportáži mohli všimnout, nestihli jsme všechny nové testy autoškoly. Bylo to z časových i klimatických důvodů, na těch nejtěžších jsme si ale ukázali, jak dokážou být náročné. Všechny zkoušky ale dohromady dávají smysl. Otestují, zda jezdec opravdu dokáže ovládat svůj motocykl za všech situací, v nízkých i vysokých rychlsotech, zda správně reaguje a zda dokáže správně zabrzdit. Od věci ale není ani manipulace s motorkou, nebo správné zastavení. Zkrátka testy zahrnují vše, co musí uchazeč o řidičský průkaz zvládat, aby mohl být plnohodnotným účastníkem provozu v jedné stopě.

Video

Testovací jezdci:

Začátečník - anonymně

Novinář - Matěj Oliva

Závodník a instruktor v motoškole - Karel Abraham

Policista - kpt. Bc. Petr Matoušek

Další články z rubriky:

  

  Videa

  Instagram

  
  

  Motodenik.cz

  © 2010-2019 motodenik.cz, Pointera Solutions s.r.o., supported by AmbitionPro, s.r.o.